TERMÍNY SÁZENÍ STROMŮ 2021

Letos zase, tak jako na podzim v roce 2015, vysadíme ve Velké Bystřici 29 stromů. Sázet strom je malá slavnost a ke slavnosti patří společnost přátel – chceme je vysadit společně s Vámi a s našimi hosty. Projekt „Jsme ze stejné planety“ je nejvíc o těch lidských kořenech, všichni je pomyslně zapouštíme, když vysadíme svůj strom.

Výsadbu jsme rozdělili do tří termínů. Organizačně to snad bude pro všechny příjemnější a celé letošní sázení zakončíme tím, které bude v sobotu 12. června v parku. I když nebudeme sázet přímo před vaším domem, určitě budeme rádi, když si některý (nejlépe všechny) z termínů vyberete a přijdete se podívat.

pátek 28. května od 16 hodin

Sraz všech sázejících v Kozinově ulici. Patronem sázení bude milý host, arch. Davida Vávra. Na chvíli změníme Kozinovu na Abbey Road. Tak jako Beatles se můžete projít a vyfotit na přechodu s legendárním broukem. Část výsadby bude také probíhat v Kapitulním parku. Na závěr plánujeme London Calling – vyprávění arch. Davida Vávry o Londýně jeho očima. Občerstvení pro vás nachystá TVARG. Beseda bude v zahradě mateřské školy a plánujeme ji od 19 hodin. Rádi přivítáme i „nesázející“

sobota 5. června od 10 hodin

Sraz na odpočívadle před Domem pokojného stáří sv. Anny. Sázíme po celém území Velké Bystřice. Na závěr společně opečeme špekáčky v parku, při kterém nám Orli připraví nějakou sportovní aktivitu. A na úplný závěr nainstalujeme do parku tradiční výstavu fotografií Jindřicha Štreita – budeme rádi za každou pomocnou ruku.

sobota 12. června od 12 hodin

Posledních 6 stromů slavnostně vysadíme v hlavním programu letošního ročníku. Výsadba proběhne v areálu parku. Stánky s občerstvením otvíráme v 11 hodin. Slavnostní vysazení britského

a irského stromu ve 12 hodin za přítomnosti čestných hostů.

You may also like

Napsat komentář