Popis projektu

Jsme ze stejné planety 2

Jak celý projekt vznikl? Po pravdě? Začal náhodou. Dárkem – publikací fotografií Jindřicha Štreita z cyklu Jsme ze stejné planety.  Tento soubor fotografií vznikl jako součást projektu Charity ČR s názvem Pozitivní obraz cizince v České republice. Jindřich Štreit v něm oslovil 30 cizinců z celého světa, dlouhodobě žijících v ČR. Novinářka Martina Vašíčková vzniklé fotografie doprovodila krátkými životními příběhy každého z nich.

A právě věta jednoho z cizinců, o jakési vykořeněnosti, stála na začátku našeho projektu s názvem  Jsme ze stejné planety 2. Pořadové číslo vždy vyjadřuje pokračování, návaznost. V tomto případě označuje projet, kterého se účastní stejní lidé a původním tématem se zabývá jiná profese – zahradní architekt.

V září 2015 se ve Velké Bystřici u Olomouce sešlo téměř třicet „Štreitových“ cizinců, aby společně vysadili stromy – symboly svého zakořenění v České republice, kterou si zvolili za svůj druhý domov. Založili tak mezinárodní park. Vysazeným stromem jsou v něm zastoupené tyto země: Afghánistán, Brazílie, Bulharsko, Bělorusko, Čína, Ekvádor, Francie, Holandsko, Itálie, Írán, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kolumbie, Makedonie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Uganda, Ukrajina, USA, Velká Británie, Vietnam.

Promo video jsme „stihli“ vyrobit až po akci a tak je to takové malé nostalgické ohlédnutí …