Jak se přihlásit do konkrétního kurzu.

Na vybraný kurz je nutné se přihlásit mailem. Mail je zde: jsmezestejneplanety@gmail.com. Obratem obdržíte fakturu na úhradu účastnického poplatku. Dokud není platba připsána na účet organizátora, nejste platně do kurzu přihlášeni. Platí, že o přihlášení rozhoduje pořadí došlých plateb. Platby je možné provádět pouze bezhotovostně a je velmi důležité použít u platby správný variabilní symbol – číslo faktury, aby platba byla správně zaevidována. Počty účastníků v jednotlivých kurzech není možné překračovat.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Přihlášky do všech kurzů se uzavírají v pátek 24. května. Pokud kurz nebude dostatečně naplněn, dojde po dohodě s lektorem zrušen a poplatek bude vrácen zpět na váš účet, nejpozději do 31.5.

CENA KURZU

100% částky pokrývá odměnu lektora a materiál spotřebovaný na kurzu. Částku za kurz převedeme na účet lektora až po skončení kurzu. Pokud se kurz z nepředpokládaných důvodů ze strany organizátora nebo nepřízně počasí neuskuteční, celá částka se vrací přihlášenému účastníkovi kurzu na účet, z kterého byla platba provedena. A to do 1 týdne po skončení akce.

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH KURZECH

Všechny informace k jednotlivým kurzům jsou uvedeny na http://jzsp.cz/category/kurzy-2019/.

U jednotlivých kurzů budeme průběžně zveřejňovat i naplněnost, abyste zbytečně nežádali o přihlášení do obsazeného kurzu.

Prosím respektujte věkové hranice u jednotlivých kurzů.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Pokud má kurz více opakování, naplňují se postupně. O aktuálním čase vašeho kurzu budete informováni nejpozději 25. května. (toto platí pouze pro kurzy, které mají více opakování)

Veškerá díla vytvořená v průběhu kurzu jsou majetkem účastníka kurzu.

Veškerá data o účastnících kurzu nebudou poskytována třetím stranám. Po dobu 5 let budou archivovány organizátorem za účelem účetní evidence.

You may also like

Napsat komentář